Blå Åsarpstolen

 

Blåa stolen från Åsarp

 

 

 

I äldre tider fanns inte många stolar bland allmogen. Man hade mest bänkar, ofta väggfasta sådana. Man satt på kistor, där familjens textila dyrbarheter förvarades. Stolar var ofta arbetsredskap t.ex. mjölkpallar, eller pallar att sitta och arbeta på, framför eldstaden, mörka vinterkvällar.

 

På 1500 och 1600 talet kom renässans och barockstolar i högreståndsmiljöer. Ofta med fast stoppning och utskärningar. Dessa stolar gav inspiration för allmogestolarna ända in på 1900-talet. Allmogestolarna var enkla, aldrig med fast stoppning, man hade lösa dynor och ryggdynor. Sargarna satt ofta nära golvet, så man kunde sätta upp fötterna.

Allmogestolarna har ofta regionala olikheter, snickaren blandade ofta stilelement från renässans, barock och senare rokoko.

 

En del allmogesnickare var stora konstnärer och kunde i allmogetraditionen få fram en helt egen stil. Stolen är inköpt eller skänkt från Åsarptrakten, men det finns inga anteckningar om vem som är snickaren, som så ofta med allmogestolar. Vet du vem som är snickaren så kontakta museet!

Från år 2005


 

Modellenbyggsatsen kostar 75 SEKmodellen finns i skala
Miljö 1:10

 

 

 

Falbygdens Museum

 

 

SE 521 81  FALKÖPING

+46(0)515-85050

 

www.falkoping.se/museet