Jösse härads spjälstol  

 

                     Jösse härads spjälstol.

 

 

 

 

Detta är Jösse härads spjälstol.Spjälstolar har varit enpopulär allmogemodell som funnits i Sverige sedan början av 1700-talet.

 

Stolarna hade sina olika särdrag i olika landsändar. Ofta kunde man härleda en spjälstol på antalet pinnar i ryggen. Från 5 till 10 pinnar, varje ort hade sitt antal. Karin Larsson på Sundborn bröt mot detta och försåg en spjälstol med 3 pinnar, som då var nytt.

Denna Jösse härads spjälstol från början av 1800-talet är den förebild Curt Ericson använt när han gjorde sin variant för caféet på Rackstads museum. Kanske kommer vi även så småningom att göra Curts variant av Jösse härads spjälstol, som är en modernare och mer välbalanserad stol.

Curts farfar startade snickeriet på gården Haget i Taserud nära Arvika, fadern Karl var duktig snickare. Curt har två berömda farbröder, Elis i Tasere originell och berömd västvärmlänning och Christian Eriksson den berömde skulptören. Curt är som 80-åring ännu verksam snickare.

 

Från år 2004


Byggsats Skala 1:10

Modellenbyggsatsen kostar 75 SEK

modellen finns även i skala
Miljö 1:12 (dubbelförpackning)

 

 

 

Rackstads museet

Kungsvägen  11

SE-671 41  ARVIKA

+46(0)570-80990

www.rackstadmuseet.se