Järvsö tolvslåstol  

        Järvsöstolen     (Tolvslåstol)

 

 

 Hälsingland är känt för sina vackra gårdar med ståtliga förstukvistar. Bönderna i Hälsingland var ganska välbärgade tack vare skogsbruk och linodling under 1700 och 1800-talet. Det fanns en utpräglad känsla för att bygga och bo vackert i stora gårdar, rikt utsmyckade och vackert inredda. I Hälsingland fanns duktiga och konstnärliga hantverkare med känsla för god kvalité.

 

Stol med rektangulär ryggbricka och ben med dubbla ramslåar. Den kommer från Kyrkbyn, i Järvsö socken.

 

Stolens rygg och yttersidor är målade i svartblått, med molnliknande ornering i blåvitt. Benens insidor är röda. Ryggbrickan är svartmålad, ornerad med ett blomsterknippe i vitt, blått och rött.

 

Modellen kallas lokalt för Järvsöstolen.

 

Modellen är en av landets mest karateristiska stolsformer och kallas tolvslåstol. Fanns i högreståndsmiljöer i början av 1600-talet.

 

Blev vanlig i allmogemiljöer på 1700-talet och långt in på 1800-talet. Från Hälsingland och norrut är det profilerade och bågformiga ryggkrönet vanligt, som på denna stol.

Från år 2004                                http://halsinglandsmuseum.se/


Byggsats Skala 1:10

Modellenbyggsatsen kostar 75 SEK

modellen finns även i skala
Miljö 1:12 (dubbelförpackning)

 

 

Hälsinglands museum

Storgatan  31

SE-824 30  HUDIKSVALL

+46(0)650-19601

www.halsinglandsmuseum.se