Noll-stolen  

 

                Nollstolen  från Lindome

 

Nollstolen är en sengustaviansk modell signerad med bläck av snickaren Johannes Anderson i Lindomeby 6   (1775-1855).

 

Stolen är tillverkad vid skiftet 1700-1800. I ryggens övre del finns en oval medaljong med ett knippe med fem fjädrar. På ömse sidor om den hänger lagerfestoner. I den undre sektionen finns fem nollor efter vilka stolen fått sitt namn. Fjädrarna och nollgallret hör i huvudsak hemma i de engelska formelementen. Fjädrarna, de s k walesiska fjädrarna, är den engelska tronföljarens symbol. Nollgaller är en vanlig utsmyckning  på engelska stolar och engelskt silver vid 1700-talets slut.

 

Någon direkt förlaga till nollstolen har ej på träffats vare sig i Sverige eller i utlandet, men stolryggens symmetriska uppbyggnad kan tyda på att den ritats av C.W Carlberg som använt sig av både lagerfestoner och nollgaller vid utsmyckningen av Gunnebo slott. 

 

 

Mölndals museum

Kvarnbygatan  12

S-431 82  MÖLNDAL

+46(0)31-677690

www.museum.molndal.se

 

Byggsats skala 1:10

 

Kostar  100 SEK