Linnés Plugghäst  

"Linnés Plugghäst"

 

Linné köpte Hammarby år 1758. Några år senare, 1769, lät han bygga ett stenhusmuseum för sina samlingar då han var rädd att dessa skulle brinna upp, vilket Rudbeckarna hade råkat ut för tidigare. Vid invigningen av museet deltog  dåvarande Kronprins Gustav (senare Gustav III). Efter att Carl v. Linné och hans son, var döda, sålde änkan Naturaliesamlingarna till högstbjudande. Köpare var den engelske läkaren J. Smith.

Idag förvaras samlingarna av Linnean Society i Berlington House alltmedan den ursprungliga Plugghästen fortfarande finns kvar i stenmuseet på Linnés Hammarby med en del av hans andra möbler.

 

Plugghästar fanns redan på 1200-talet i klosterbiblioteken. Dessa var dock bolstrade, Linnés Plugghäst är betydligt enklare i sin utformning. Den bär tydliga drag av barockens formspråk. Troligtvis tillverkades stolen av någon snickare från trakten. Man tror att Linné själv använde en tjockare sittdyna för att komma högre upp då han var tämligen kortväxt.

 

 

Linnés Hammarby

SE-755 98  UPPSALA

+46(0)18-326094

 

www.hammarby.uu.se

    Ö

 Kostar  100 SEK