Hammarby salongsstol  

Linnés Hammarby salongsstol

 

Carl v. Linné köpte Hammarby 1758, huvudbyggnaden i två våningar lät han bygga 1762. Det finns få uppgifter om hur och var Linné införskaffade möblerna till sitt lantställe. Möblerna är tillverkade då det fortfarande var mycket ovanligt att snickaren signerade sina arbeten. Salongsstolarna på Linnés Hammarby har senbarockens former. I Sverige sträckte sig denna stilepok från omkring 1720-1750.

 

Dessa stolar är typiska exempel på hur man i Sverige influerades av den engelsk-holländska stilen. Formerna var enklare i sin karaktär än t.ex. den rikt dekorerade italienska eller franska barocken. De har en genombruten, mjukt böjd rygg krönt av en skuren snäckformation. Frambenen är svängda och avslutas med de tidstypiska tassarna. Modellen var relativt vanlig under senbarocken i Sverige och ådermålningen gjordes för att efterlikna exklusivare träslag som t.ex. mahogny. På så sätt fick man en känsla av högre ståndsmiljö. Då stolarna är något naiva i sitt utförande är de troligen tillverkade av en provinsiell snickare, inte helt osannolikt någon från trakten.

 

Linnés Hammarby

SE-755 98  UPPSALA

+46(0)18-326094

 

www.hammarby.uu.se

 

 Kostar  85 SEK                            Finns även som Skala Miljö 1:12, då som dubbelstol