Solitär   "Solitär" karmstol av John Kandell

John Kandell    (1925-91)

John Kandell uppmärksammades tidigt för sin säkra känsla för färg och form. John kom från en konstnärlig familj och utbildade sig till inredningsarkitekt på Konstfack.

Som arkitekt har han ritat många fina och uppmärksammade inredningar. På 60-talet var JK. medlem i HI-gruppen, som efter dansk förebild ville främja samarbetet mellan möbelhantverkare och konstnärer.

70-talets strikta estetik inom möbelkonsten var ingen lämplig jordmån för John Kandell, som behövde svängrum för sitt individualistiska artisteri.

Under 80-talet ägnade sig John Kandell. mycket åt att bygga unika skåp tillsammans med snickarmästare Lars Larsson. Skåpen ställdes ut i egen regi ofta tillsammans med hustrun, Ullas textilier.

Efter Larssons bortgång, fick John Kandell bygga själv. Materialet var ofta målad drivved. Nu övergick skåpkonsten i en ny respektlös frihet-fantasi, poesi-artisteri på en mästerlig nivå.

 

År 1985 inleddes samarbetet med KÄLLEMO i Värnamo. Sven Lundh var den möbelfabrikant som såg John Kandell och hans särpräglade möbelskapande.

Samarbetet mellan Sven Lundh, KÄLLEMO och John Kandell resulterade i en av 80-talets mest särpräglade och mästerliga möbelkollektioner.

KÄLLEMO

Box  605

331 26  VÄRNAMO

www.kallemo.se

 

Byggsatsen är i skala  1:10

Kostar  150 SEK