Brännvinsprovarstolen

          Brännvinsprovarstolen

Stol från Kyrkeby gård & brännvinsbränneri

 

På Kyrkeby gård har man tillverkat brännvin sedan mitten av 1700-talet.

År 1855 inköptes gård och bränneri av Ture Alfred Malmström, en ny blomstrande era inleddes. Bränneriet byggdes ut och moderniserades. Kapaciteten ökades från 40 liter till 4000 liter brännvin per dag.

 

Expansionen ledde i sin tur till upprustning och modernisering av själva gården.

Ny mangårdsbyggnad med park och trädgård anlades efter tidens ideal. Byggnader och miljö bär än idag spår av denna period. Miljön är i dag byggnadsminnesförklarad.

1971 centraliserades all svensk brännvinstillverkning till Åhustrakten. Då Kyrkeby bränneri stängdes kom utrustning och inventarier att lämnas kvar. Sedan dess, törnrosasömn.

I dag pågår arbete med att restaurera bränneriet med avsikt att på nytt bränna potatisbrännvin.

Som ett led i förädlingen av brännvinskulturen erbjuds på gården brännvinsprovning med olika snapsar kryddade enligt patron Malmströms recept från 1800-talet.

När Malmströms malört fylls i glasen sitter gästerna bekvämt på denna nätta stol, troligen tillverkad i trakten på 1880-talet. Snickaren lät blanda ren empire med framben i nyrokoko.

Stolen är brunbetsad och sitsen är målad svart.

 

Vill du göra ett besök? Kontakta Peter Ljungström Tel. 0471-20008

KYRKEBY

Brännvinsbränneri

S-360 60 VISSEFJÄRDA

+46(0)471-20008

www.kyrkeby.nu

Byggsats skala 1:10

Kostar  60 SEK