Camilla  

                      Camilla

 

John Kandell    (1925-91)

 

JK. uppmärksammades tidigt för sin säkra känsla för färg och form. John kom från en konstnärlig familj och utbildade sig till inredningsarkitekt på Konstfack.

 

Som arkitekt har han ritat många uppmärksammade inredningar.

På 60-talet var JK. medlem i HI-gruppen, som efter dansk förebild ville främja samarbetet mellan möbelhantverkare och konstnärer.

70-talets strikta estetik inom möbelkonsten var ingen lämplig jordmån för JK., som behövde svängrum för sitt individualistiska artisteri.

Under 80-talet ägnade sig JK. mycket åt att bygga unika skåp tillsammans med snickarmästare Lars Larsson. Skåpen ställdes ut i egen regi ofta tillsammans med hustrun, Ullas textilier.

Efter Larssons bortgång, fick JK. bygga själv. Materialet var ofta målad drivved. Nu övergick skåpkonsten i en ny respektlös frihet-fantasi, poesi-artisteri på en mästerlig nivå.

År 1985 inleddes samarbetet med KÄLLEMO i Värnamo. Sven Lundh var den möbelfabrikant som såg JK. och hans särpräglade möbelskapande.

Samarbetet mellan Sven Lundh, KÄLLEMO och John Kandell resulterade i en av 80-talets mest särpräglade och mästerliga möbelkollektioner.

Stolen ”Camilla” är en av Kandells kända möbler.


KÄLLEMO

Box  605     

S-331 26 VÄRNAMO

+46(0)370-15000

www.kallemo.se

 

 

Från år 2001

Byggsats Skala 1:10

Modellenbyggsatsen kostar 50 SEK