Halvmånebord  

                      Halvmånebordet

 

 

När Carl och Karin Larsson fick Lilla Hyttnäs i gåva av Karins far Adolf Bergöö, fanns de här halvmåneborden i huset.

Bellmansstolarna står vid det här bordet i Carl Larsson-gården. Stolen är tillverkad i Nils Johan Asplinds verkstad i  Falun på 1800 talet.

Varifrån halvmåneborden kommer vet man inte säkert, kanske från samma verkstad.

Halvmåneborden bildar ett runt bord när dom står ihop. Men man kan även dela och ställa dom  mot väggen. Mycket praktiskt när borden inte används

Halvmåneborden är mycket vackra och passar även bra till andra typer av stolar. Borden är troligen från 1800-talets mitt.

 

Carl Larsson-gården

SE 790 15  SUNDBORN

+46(0)2360053

 

www.clg.se

Skala 1:10

Byggsatsen kostar  150 SEK

Från år 2001