Bellmanstolen  

                      Bellmanstolen

 

 

Denna stol har tillhört Karin Larssons fastrar ”flickorna Bergöö” som bebodde L:a Hyttnäs. När makarna Larsson fick ärva sitt hus i Sundborn, fanns denna stol i huset. Stolen är tillverkad i Nils Johan Asplinds verkstad i  Falun på 1800 talet. Bellmansstolen brukar den här modellen kallas och den tillverkades av många olika snickare.

 

 

 

 

 

Carl Larsson-gården

SE 790 15  SUNDBORN

+46(0)2360053

 

www.clg.se

Byggsats Skala 1:10

Modellenbyggsatsen kostar 60 SEK

modellen finns även, som dubbelstol, i skala
Miljö 1:12

 

Från år 2001                   Finns i skalan Miljö 1:12. då som dubbelstol.