Tolvslåstol Delsbo Skansen
Stol från Delsbogården på Skansen

Stolar av renässansmodell med liggande rektangulär ryggbricka förekom i slott och herresäten under vasatiden och spreds så småningom tii de lägre samhällsklasserna landet runt. På landsbygden tillverkades de fortfarande långt in på 1800-talet.

Denna stol med svarvade ben och ryggståndare kommer från Bjuråkers socken i Hälsingland. Den relativt höga sitshöjden och de dubbla tvärslåarna mellan benen är två ålderdomliga detaljer. Slitaget på stolen av den här typen visar att man gärna drog upp fötterna från det kalla golvdraget och vilade dem på tvärslåarna.

Stolen är målad guldbrun med vacker stiliserad ådring i rött och svart.

I Delsbogården på Skansen i Stockholm finns stolen från Bjuråker samt en snarlik stol från Delsbo socken att se. De ingår båda i Nordiska museets samlingar.
www.skansen.se

www.nordiskamuseet.se


Från år 2000