Älvrosstolen

Stol från Älvrosgården på Skansen


Allmogens hantverkare kopierade högreståndsmöbler efter eget huvud. I Jämtland och Härjedalen hade rokokon ett särskilt starkt inflytande på de lokala möbelstilarna under 1700-talet och en bit in på 1800-talet både vad gäller form och dekor.

Denna stol från Hede socken i Härjedalen har fått en vacker balusterformad ryggbricka och har sitt stilmässiga ursprung i senbarocken och rokokotidens stolar av engelsk/holländsk typ.

Rokokons vanligen mjuka, svängda runda former har helt utlämnats hos benen medan det snidade krönet på ryggen är inspirerade av den musselliknande formen, eller rocaille, som var typisk för rokokon, och från vilken stilen hämtat sitt namn.

En vanlig färgsättning på stolar av den här typen var svart sits och ljusgrå rygg och ben. Men kunde också som stolen från Hede vara blåmålade med mångfärgad dekor.

Stolen ingår i Nordiska Museets samlingar och finns placerad på Älvrosgården på Skansen i Stockholm.
www.skansen.se

www.nordiskamuseet.seFrån år 2000