Feskarens stol   Fệskaren från Hyppelns stol.

Den stora stolen 1:10 till vänster och den mindre skalan till höger.

I bakgrunden ser du halva dubbelarket som det ser ut innan man byggt ihop.

I förgrunden en liten skulptur av Elsa tror jag, en parafras på "Rhodains tänkaren".

Ser du att baksargen på 1700-tals vis är slopad, den nedre ryggbrickan fyller ju samma funktion.

Totte............