Gräshoppan för Värnamo sjukhus

Denna stol är byggd av Grace Jensen