Stormen Gudrun Stormstopp Stormstopp Stormstopp Pernilla 3 Bruno Mathsson
4 stolar Bruno Mathsson Marumstolen Jönns 2 stolar Falköping Blå Åsarpsstolen Suntakstolen

                                                                            

 
                                                                                                   
 
          Här nedanför ligger texterna i lite större stil och som kan google-översättas till andra språk