Front          
 
Tillbaka till Miljö 1:12
 
Till alla stolar i skala 1:10
 
Skalan 1:10 är min vanligaste skala som muséebutikerna köper mest av.

Min största skala är på 1:7,5.
Denna skalan är lättast att bygga och kan bli en fin liten stol-skulptur.
 
Till alla stolar i skalan 1:7,5
 
 Front