Konservatorium
Anna Werners bilder på huset Gunilla Tronje byggde
Tottes bilder på Konsum huset
Gunillas skolsal
Gunillas Konservatorium
Gunillas interiör verandor
Gunillas bygge av Emil, Ida och köket i Katthult
 
Förstasidan
Gamla hussidan