Byggsatser av stolar som finns i den nya skalan 1:7,5.  Som är en lite större skala, lättare att bygga, som ger mer rättvisa åt stolarna.                                                                                                                                                                            
         
         
         
Stola från Funäsdalen i så
kallad Härjedalsrokoko
Röhsska-Stolen ritad av
Fredrik Paulsen
Carl Westmans stol
för Nordiska museet
Jenny Linds stol
för Nordiska museet
Nordiska museets stol i
Rokokostil
         
Pris:  295 SEK Pris:  130 SEK Pris:  225 SEK Pris:  225 SEK Pris:  295 SEK