Här kommer första stolen 2019

                                                              

Text om stolen.....................

 

 

                          Från år 2019

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..      Finns även i Skala 1:7,5

och i skalan 1:12 men då i 2-pack

 

Stolen kostar  ---:00 SEK       I skalan Miljö 1:12 ---:00

 

 Bra länkar till museum o.s.v.

 

 

________Första stolen 2019

 

 

 

Text från första stolens kuvert  2019