Front  
 
Stolklubbs breven från
år 2016
 
Eventuellt nya stolar 2016
Stoltema 2017
Stolar från
år 2016

Modell stol
Originalstolen
 
Lars.Sjöberg.Johan.Petters.teckn.jpg
Modell stol
Originalstolen
 
Årgång 2016
 
Modell bordet
Originalbordet
 
Modell soffan
Originalsoffan
 
Modell stolen
Originalstolen
 
 
Årgång 2016