Herrgårdens halvmåneslagbord

                                                              

Gråmålat slagbord från slutet av 1700-talet.
Det är ett par med 2 slagbord med bara en halvrund skiva. När borden inte användes stod de som sedan var undanställda efter väggen i matsalen. Kan fungera som serveringsbord ut från väggen eller kombineras som bilden visar.
Man kan även bygga på kortsidorna av ett fyrkantigt slagbord eller fler. Så får man en rundad avslutning av ett större festbord. (Modellen hopställas som på bilden) Kan även kombineras med slagbordet från Kallforsens herrgård. Borden
finns med i en av Lars Sjöbergs böcker om 1700-tals inredningar....................

(Modellen är ännu inte helt färdigutprovad)

 

 

                          Från år 2015

 

 

Skala 1:10    Byggsats....vattenskuren..

 

Bordet kostar  240:00 SEK          Miljö 1:12 stolar  240:00 SEK

 

                             Herrgårdens halvmåneslagbord

 

 

Lars Sjöberg är en museiman som värnar om 1700-talets estetik när det gäller byggnader och möbler. Han har givit ut ett antal böcker om äldre möbler. Lars har i vår tid av urbanisering, gjort många insatser för att rädda flera gamla herrgårdar från förfall. Han arbetar även för Träakademien i Kramfors, en skola för 1700-tals hantverk och byggnadsvård.

 

Ur boken Möbler att snickra själv efter gustavianska förebilder av Maud Brunnberg Lindroos, Sven Nilsson och Lars Sjöberg, ICA Bokförlag 1992, kommer detta slagbord med halvrund skiva. Bordet från sent 1700-tal, är snickrat av furu, och gråmålat.

 

Halvmånebord kallas det när två halvrunda bord kan kombineras till ett runt bord eller användas var för sig. Här i   form av två slagbord med varsin slagsida. På 1700-talet ville man ställa sina stolar och bord utmed väggarna när de inte användes. Borden användes var för sig eller kombineras till ett större ovalt bord. Kan även kombineras med slagbord från Kallfors.

 

Fullskaleritningar kan beställas från Inredningsbyrån.                            Totte…….