Stol uppmätt i Västernorrlands museum, Murberget, Härnösand                Skrolla neråt för att se den som Ångermanlandsstol 
 
   
 
                                                                                "Ångermanlandsstol"