Murberget i Härnösand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Många fina allmogemöbler på länsmuseet i Härnösand. Några skulle väl kunna bli Kottebyggsatser?