Umeå och nya bildmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sista bilden är från Örnsköldsvik. Den kinesiska utställningen på Bildmuseet var mycket stark.