I Mårbacka, Selma Lagerlöfs hem i vermland, finns de här fina lyrstolarna med sybord i mitten.