Bilder från besöket på Mårbacka  Sep. 2013.  Turistsäsongen är slut renovering på gång.