Stolklubbs-breven från 2002
 
Stolar från
år 2002
"Klicka" här
Albinstolen
 Modell stol
Förebild stol
 
Olle stolen
Modell stol
Förebild stol
 
Tidö Oval stol
Modell stol
Förebild stol
 
 
Årgång 2002 med priser
 
Trappstolen
Modell stol
Förebild stol
 
Solitär
Modell stol
Förebild stol
 
Skoklosterstolen
Modell stol
Förebild stol
 
Djävulens stol
Modell stol
Förebild stol
 
Årgång 2002 med priser
 
Brännvinsprovarstolen
Modell stol
Förebild stol
 
Tro, Hopp och Kärlek
Modell stol
Förebild stol
 
Grötstolen
Modell stol
Förebild stol